Handelsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Juelsminde Hallerne er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

PKT 1: Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Juelsminde Hallerne må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Juelsminde Hallerne er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

PKT 2: Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

PKT 3: Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Juelsminde Hallerne eller kunden. Opsigelse kan ske til udgangen af en måned.  Opsigelse af abonnementsaftaler foretages via medlemslogin fra hallens hjemmeside.

PKT 4: Fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra hallens hjemmeside.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Juelsminde Hallerne ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Juelsminde Hallerne har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Juelsminde Hallerne indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse, fødselsdato, kommune, tlf nr og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem webshoppen på www.jhacenter.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Juelsminde Hallerne, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Juelsminde Hallerne som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Juelsminde Hallerne gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Juelsminde Hallernes fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Juelsminde Hallerne Aktivitetscenter
Tofteskovvejen 12D
7130 Juelsminde

info@jhacenter.dk

www.jhacenter.dk

Tlf. 75693675
CVR.: 31627435