Retningslinier

1. Alle træner i egnet træningstøj og indendørs sko. Ingen træner i bar overkrop.
2. Tør alle berøringsflader af.
3. Brug håndklæde på alle maskiner og underlag.
4. Vis hensyn til de andre medlemmer og instruktører. Anvisninger fra hallernes personale og instruktører skal altid følges.
5. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt papir i affaldsspanden, fjern dine ting fra skabe og skoreoler.
6. Nøglekortet må ikke overdrages til andre. Ligeledes er det ikke tilladt at tage ikke-medlemmer med ind i motionscentret. Overskrides dette medfører det 6 måneders karantæne fra centret.
7. Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til andre eller refunderes.

8. Skulle du opdage en defekt så giv venligst besked til en af de frivillige instruktører.
9. Medlemsskab kan tegnes hvis du er påbegyndt 8.klasse eller ældre
10. Medbringelse af værdigenstande er på eget ansvar. Der er skabe, du kan benytte under træning. Medbring selv hængelås.
11. Aflever motionscentret som du selv ønsker at modtage det.
12. Al træning og færden i motionscentret sker på eget ansvar.
13. Der må ikke ryges i centeret. Ligeledes må der i motionscenteret ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer, før, under og efter træning. Enhver form for brug af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter brug af doping. Enhver form for doping medfører bortvisning.
14. Børn må gerne komme i centret. De skal være i sofaområdet, eller de kan lege i salen såfremt den er ledig. Børn må aldrig være i styrketræningsarealet eller benytte maskinerne.

OnlineBooking

Du skal booke en plads på det hold du ønsker at benytte. Reservationen gælder kun en gang, altså ikke for en sæson. Bliver du forhindret skal bookingen slettes og senest 1 time før holdstart. Dette system benyttes så alle pladser udnyttes maksimalt.
Du må kun booke en plads per hold.

Indmeldese

Under fanen Motionscenter vælger du ‘Tilmeld Her’.
Udfør både Trin 1 og Trin 2, derefter møder du op i centrets åbningstid og afhenter nøglekort.
Hvis du tidligere har været medlem skal du kun udføre Trin 2!

Udmeldelse

Under fanen motionscenter vælger du ‘Ret medlemsdata’. Log ind.
Under fanen økonomi vælger du under Abonnement ‘Oversigt’. Her kan du vinge af, at du ønsker at afmelde medlemskabet. Du kan melde dig ud løbende. Senest 2. sidste bankdag i måneden, hvis du ikke ønsker at træne den efterfølgende måned. Vi henviser til punkt 7, at indbetalt abonnement ikke refunderes.
Vi anbefaler at du samtidig sletter dine dankortoplysninger.

Nyt Dankort

Når du får nyt Dankort skal dine oplysninger tastes ind under dine medlemsdata.
Under fanen Motionscenter vælger du ‘Ret medlemsdata og Ændre adgangskode’. Log ind.
Under fanen økonomi vælges Kortoplysninger. Afmeld det gamle kort og tilmeld det nye.
Har du overskredet fristen for at ændre kortoplysninger skal du samtidig under emnet Betaling – afbrudte (i toppen skiftes mellem gennemførte og afbrudte), trykke Forsøg Igen.

Nøglekort

For et depositum på 100 kr. får du et nøglekort til motionscentret. Dette er personligt og må ikke overdrages til andre. Med kortet kan du træne i hele centrets åbningstid.
Mister du dit nøglekort skal det straks meldes til motion@jhacenter.dk. Et nyt kan erhverves mod nyt depositum.

E-mail

Oplys venligst din e-mail ved indmeldelse, da nyheder og info og anden vigtig information bliver distribueret denne vej. Og kun via e-mail.

Programlægning

Som bruger af Juelsminde Motionscenter kan du tilkøbe et personligt program eller en opfølgning. Kontakt daglig leder Jette Juul på tlf. 44143611